Paul Gilson: het ongemakkelijke vaderschap van de Belgische blaasmuziek

“Componist in België – dat is vuurwerk afsteken in je eigen kelder”, is een uitspraak waarin Paul Gilson (1865 – 1942) zich zeker had kunnen vinden. Verguisd door de Franstaligen, tegengewerkt door de Brusselaars en doodgeknuffeld door de Vlamingen – ziedaar het slagveld waarop de “vader van de Belgische blaasmuziek” zich staande moest zien teContinue reading “Paul Gilson: het ongemakkelijke vaderschap van de Belgische blaasmuziek”

Paul Gilson: the uneasy fatherhood of Belgian wind music

“Composer in Belgium – that’s setting off fireworks in your own cellar,” is a statement in which Paul Gilson (1865 – 1942) could certainly have agreed. Reviled by the French-speakers, opposed by the people of Brussels and hugged to death by the Flemish – these were the battlefields on which the “father of Belgian windContinue reading “Paul Gilson: the uneasy fatherhood of Belgian wind music”